ثبت نام رایگان ورود به سامانه
 
 
شماره حسابها
 
با انتخاب روش مراجعه به بانک، شما می توانید وجه سفارش خود را از طریق مراجعه به شعب بانکی، اینترنت بانک و یا با استفاده از دستگاههای خودپرداز، به یکی از حسابهای مندرج در لیست زیر واریز نمایید.
 • حساب بانک سپه
  نام صاحب حساب: سید علی ساعدی
  شماره حساب: 1881300593206
  شماره کارت: 5892-1010-5213-4737
  شماره شبا: IR06 0150 0000 0188 1300 5932 06
 • حساب بانک سامان
  نام صاحب حساب: سید علی ساعدی
  شماره حساب: 9402-24-849432-1
  شماره کارت: 6219-8610-1081-9497
  شماره شبا: IR05 0560 9402 0240 0849 4320 01
 • حساب بانک ملی
  نام صاحب حساب: سید علی ساعدی
  شماره حساب: 0302906202009
  شماره کارت: 6037-9918-1696-4385
  شماره شبا: IR62 0170 0000 0030 2906 2020 09