ثبت نام رایگان ورود به سامانه
 
 
کاربرد پیامک در کمیته های امداد
 

1- جذب حامی
2- معرفی طرح های کمیته مانند :‌ طرح اکرام -طرح ازادی محکومین -حمایت مالی و معنوی و دعوت از مردم براي شركت در آنها
3- اعلام شماره حساب جهت واریز نقدی
* شماره حساب ********01000 صادرات جهت کمکهای نقدی شما هموطن عزیز *
4- اعلام شماره حساب طرح های مختلف »
* کلید واژه اکرام -------- شماره حساب 01000.... *
ازادی -------- شماره حساب 02000.... *
5- گروه بندی خیرین به بخشهای : اکرام - مسکن- سلامت - و ...
6- انتقادات و پیشنهادات
7- فراخوان عمومی
* کمیته امداد با طرح های متعدد منتظر شما هموطن خیر میباشد *
8- گروه بندی پرسنل به بخش های مختلف
9- ارسال پیامک با توجه به مناسبتهاي ملی و مذهبی و تقارن اين مراسم با طرحهای كميته امداد
10-ارسال پیامک تشکر بعد از پرداخت خیرین
* جناب اقای .... عمل خیرتان را ارج مینهیم و آرزوی توفیق از خدا را برای شما خواهانیم *