ثبت نام رایگان ورود به سامانه
 
 
نرخ ارسال پیام کوتاه
 
 • انتخاب با شماست

 • ارسال تکی
 • ارسال گروهی و زمانبندی شده
 • شماره 8 رقمی رایگان (فقط ارسال)
 • گزارش تحویل
 • دریافت رایگان
 • گروه بندی مخاطبان
 • تعداد نامحدود مخاطب
 • پاسخگوی هوشمند
 • دایورت پیام کوتاه
 • ارسال به ایمیل
 • ارسال به URL
 • ارتقا با پرداخت اختلاف هزينه
 • خرید آنلاین
 • پشتیبانی با تیکت
 • حداقل تعداد خريد (عدد)
 • 1,000
 • 10,000
 • 100,000
 
  به کلیه مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  بر اساس بند «ز» تبصره‌ی ۱۹ لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی، به تعرفه هر پيامک مبلغ ۱۰ ریال افزوده خواهد شد.
  اعتبار خریداری شده بدون تاریخ انقضا بوده و در هر زمان قابل استفاده است.